Finja Betong först ut med EPD för cementbaserad produkt med tillgodoräknad kolsänka

Publicerad 2023-06-02

Finja Betong först ut med EPD för cementbaserad produkt med tillgodoräknad kolsänka

Finja Betongs Murblock Bas ECO har nu som första cementbaserade produkt, innehållandes biokol med tillgodoräknad kolsänka, försetts med en tredjepartsgranskad EPD. Enligt involverade experter är det världens första i sitt slag och resultatet visar på en sänkning av GWP total med hela 56 procent jämfört med företagets motsvarande produkt.

– Vi är självklart stolta över att vårt basblock med inbyggd kolsänka nu har en komplett EPD godkänd av tredje part. Att miljövarudeklarationen dessutom är den första i världen av sitt slag och att resultatet visade sig vara ännu bättre än vår ursprungliga livscykelanalys är förstås extra glädjande, säger Gull-Britt Jonasson, vd på Finja Betong.

Energieffektiva och långsiktiga materialval
Att välja att mura, putsa eller gjuta, är klassiska och beständiga byggtekniker. Materialen är energieffektiva tack vare god isoleringsförmåga och möjlighet att lagra värme. De är dessutom underhållsfria, brandsäkra och håller länge, ofta i flera generationer.

Finja Betong först ut med EPD för cementbaserad produkt med tillgodoräknad kolsänka
Murblock Bas ECO 1