Finja Betong erhåller förnyat certifikat för ISO 14001

Publicerad 2021-06-28

Finja Betong har erhållit förnyat certifikat för ISO 14001:2015. ISO 14001 är en internationell standard för certifiering av miljöledningssystem. Certifikatet godkänns av en extern part, som regelbundet granskar att företaget arbetar med miljöfrågorna enligt de krav som ingår i standarden.

Vi erhåller vårt certifikat efter att ha granskats och godkänts av RISE, Research Institutes of Sweden. Miljöledningssystemet utgör ett verktyg som ska underlätta arbetet i organisationen och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar.

För att ett företag ska bli certifierat krävs bland annat att ledningssystemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet och att det beskrivs och underhålls löpande.

– För Finja Betong är miljöarbetet centralt och vi arbetar därför långsiktigt med miljö- och kvalitetsfrågor. Dels för att kontinuerligt se till att minska vår miljöpåverkan, dels för att producera produkter av hög kvalitet. Certifikatet är ett av många bevis för att vi på ett systematiskt vis implementerat dessa frågor i hela vår verksamhet, säger Bengt Widstrand, VD på Finja Betong.

    ISO 14001