Bygg med Finja Betongs ECO-produkter och bidra till minskat koldioxidutsläpp

Publicerad 2023-05-09

Bygg med Finja Betongs ECO-produkter och bidra till minskat koldioxidutsläpp

Ett grönare val gör skillnad. För att belysa skillnaden och inspirera till ett mer medvetet val av byggprodukter presenterar Finja Betong nu ett exempel i form av en murad och putsad komplementbyggnad.

Konkret hållbarhetsexempel
I Finjas exempel på 20 m2 har motsvarande ordinarie produkter ersatts med Murblock Bas ECO, Mur- & Putsbruk B ECO, Puts- & Murbruk C ECO* samt Inomhusbetong ECO. Enligt företagets beräkningar resulterar uppförandet av byggnaden med klimatpositiva byggprodukter i en sänkning av Global Warming Potential, GWP, med hela 58 procent. Att i detta fall välja grönt sparar således drygt 750 kg koldioxidekvivalenter, exklusive klimatkompensation.

– Vår ECO-linje gör det möjligt att uppföra en byggnad med mycket låg klimatpåverkan som i detta fall dessutom kompletterats med ett sedumtak. Vi erbjuder nu både murblock och flertalet koldioxidreducerade torrbruk men fortsätter givetvis på vår gröna väg med fler klimatfrämjande initiativ i samtliga delar av verksamheten, säger Gull-Britt Jonasson, vd på Finja Betong.

Beräkna allt från material till koldioxidbesparing
För att enkelt kunna beräkna hur mycket koldioxid som sparas genom ett grönare produktval har företaget tagit fram ytterligare ett lättanvänt verktyg. Koldioxidberäknaren anger hur mycket CO2e som sparas genom att välja ECO jämfört med motsvarande varianter i det ordinarie sortimentet.

Med hjälp av produktväljare och mängdberäknare går det snabbt att navigera i sortimentet och därmed få en uppfattning om hur mycket material som behövs till kommande projekt. Företaget har även ett AR-verktyg som gör det möjligt att placera ett objekt i sin verkliga miljö, vilket underlättar när det kommer till planering av storlek och dimension.

*Arbetet har gjorts tillsammans med företaget Biokolprodukter. Utvecklingen har möjliggjorts med stöd från innovationsprogrammet BioInnovation – en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Bygg med Finja Betongs ECO-produkter och bidra till minskat koldioxidutsläpp
Bild 2
Bild 3
Toppbild
Komplement byggnad