​Finja Betong släpper hållbarhetsrapport för 2019

Publicerad 2020-06-03

Under 2019 fortsatte Finja Betong att bidra till en hållbar utveckling. Det finns ett stort engagemang för framtiden och företaget arbetar kontinuerligt med miljöfrågor. Under året har bolaget investerat i utveckling av kapacitet och logistik nära kunderna, fossilfri energi samt konverterat stora delar av oljeförbrukningen till ett mer energieffektivt och miljövänligt alternativ.

Den långsiktiga målsättningen är att göra tillverkningen fossilfri och företaget har just nu flera utvecklingsprojekt igång för att minska Co2-avtrycket ytterligare. Till exempel har man tagit fram miljövarudeklarationer (EPD:er) för att bättre förstå hur produkterna påverkar klimatet ur ett livscykelperspektiv.

Finjas satsning på Hållbar-IT har sparat 165 000 kg avfall och 9 599 kg koldioxid genom återvinning och återproducering av telefoner och datorer. Utöver det har bolaget påbörjat en digital resa som resulterat i nytt ledningssystem och BIM-objekt på webbplatsen.

Finja fortsätter att satsa på kompetensutveckling, speciellt inom säkerhetsområdet. En trygg och säker arbetsmiljö är högsta prioritet. Sponsring är också ett sätt för bolaget att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. År 2019 hade man sponsrat organisationen Hand in Hand i över 10 år.

– Vi är stolta över vad vi åstadkommit under 2019. Det är viktigt att våra investeringar bidrar till en bättre framtid för kommande generationer. Vi har en tydlig färdplan för att minska vår miljöpåverkan, det är en av våra kärnfrågor och ligger Finja Betong varmt om hjärtat, säger Bengt Widstrand, VD, Finja Betong.

Inom Finja finns ett långsiktigt hållbarhetsarbete vilket omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Finja följer ILO:s kärnkonventioner och FN:s Global Compact.

Finja Betong släpper hållbarhetsrapport.jpg