För en hållbar framtid

 • Finja Betong arbetar kontinuerligt med målet att all tillverkning ska bli fossilfri. Hållbarhetsrapporten hanterar vårt fortlöpande miljöarbete, men även vår roll som arbetsgivare och rikstäckande leverantör av byggmaterial.

  Inom Finja har vi ett långsiktigt hållbarhetsarbete vilket omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspek­ter. Vi följer ILO:s kärnkonventioner och FN:s Global Compact. Läs gärna vår senaste hållbarhetsrapport.

 • Nedan finner du en sammanfattning av hållbarhetsrapportens fokusområden 2019. 

 • Miljö och klimat


 • Medarbetare och säkerhet


  Finja Betong vill vara en ansvarstagande och attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar systematiskt för en bra och säker arbetsmiljö och för likabehandling, jämställdhet och mångfald. För Finja Betong är omsorg om människan en central del av att jobba hållbart. Det omfattar allt ifrån externa frågor såsom lokala samhällsprojekt för att stärka unga, till ett internt perspektiv med de egna medarbetarnas välbefinnande och utveckling i fokus. Arbetet med att bidra till hållbara villkor för människan tar sin början i vår egen verksamhet.

 • Ansvar i samhället


  Vi arbetar efter FN:s barnkonvention och konventionen om mänskliga rättigheter som har fokus på jämställdhet och mångfald och som bl.a. innebär rättvisa arbetsförhållanden, föreningsfrihet och rätten att förhandla kollektivt. Finja följer, via information hos regeringskansliet, de internationella sanktioner som utfärdats av FN och EU. Vi följer även riktlinjerna i FN:s Global Compact och ILO:s kärnkonventioner. Läs mer i vår hållbarhetsrapport 2019.