​Finja Betong introducerar ljudvänligt block

Publicerad 2018-08-31

Finja Betong utvecklar ständigt nya produkter inom alltifrån block och bruk till grund och fasad. Det senaste tillskottet benämns Ljudblock och är, precis som namnet antyder, ett lättklinkerblock framtaget med fokus på god ljudisolering.

Det nya blocket möjliggör ett rationellt och enkelt uppförande av ljudklassade väggar, som exempelvis lägenhetsskiljande väggar, och är dessutom både starkt och stabilt med hög densitet och en tryckhållfasthet på hela åtta MPa. Givetvis är det nya blocket även brandsäkert och ett bra val ur allergisynpunkt.

– Äntligen kan vi erbjuda marknaden ett riktigt bra block när det kommer till förmåga att reducera ljud, vilket är av särskilt stor betydelse i bostadsmiljöer. Att blocket även är okänsligt för fukt innebär att bygget av innerväggar kan påbörjas i ett tidigt skede, säger Patricio Villarroel, VD Finja Betong.

Ljudblock är 250 mm brett, 250 mm långt och 175 mm högt. Murning med blocket, vilket väger knappt 20 kg, rekommenderas ske tillsammans med Murbruk Exakt.

Ljudblock
Ljudblock produktbild