Gjut fina markstensplattor av betong

Skapa en vacker och tålig yta i trädgården som är både lättskött och håller länge. Du bygger den själv och kan enkelt anpassa form och storlek till just din trädgård eller uteplats. De stora plattorna och de få fogarna ger miljön en speciell och gedigen karaktär, samtidigt som ogräs får minskad chans att tränga fram.

DIY-beskrivning

Tips: Med vår mängdberäknare för fogsand kan du räkna ut åtgång för fogning vid plattsättning av dina nya markstensplattor.

Vi vill också tipsa om Finjas ogräshämmande fogsand, som är tillverkat av krossad återvunnen betong vars alkalitet försvårar för ogräs att börja gro.

Produkter utan bild i listan längre ner ingår inte i Finjas sortiment.

Verktyg

Följande produkter ingår inte i vårt sortiment men behövs i DIY-projektet

Förbered grunden

Mät och markera det område där platsgjutningen ska ske, lägg till ca 200 mm runt om. Om plattorna endast är avsedda att gå på gräver du ca 250 mm djupt och tar bort all eventuell matjord. Gräv djupare om det behövs för att få bort matjord eller annat illa dränerande material.

Lägg en fiberduk i botten på hela gropen och Markera ytterkanten på ytans sluthöjd med snöre. Den färdiga ytan ska luta 20 mm per meter för att vatten ska kunna rinna av.

Fyll med dränerande bärlager av bergkross upp till 100 mm under sluthöjden. Packa väl med vibratorplatta. Lägg på 30 mm sättsand och packa väl. Ytan ska ligga 70 mm under sluthöjd.

Bygg formen

Bygg ramverket av brädor 21 x 70 mm och lägg de ohyvlade sidorna mot betongen. Snedskruva uppifrån utom i den yttersta brädan där du kan skruva från formens utsida.

Börja med att lägga ut en ytterbräda lika lång som hela plattsättningsytan och skruva fast tvärgående brädor. Placera därefter kilar mellan de tvärgående för att bilda stilfulla fogar som skiljer plattorna åt.

Lägg ut nästa längsgående bräda och skruva fast den i de tvärgående med snedställda skruvar. Tänk på att skruvarna måste vara helt försänkta, förborra vid behov. Sätt maskeringstejp över samtliga skruvhuvuden för att undvika att spåren fylls med betong.

Fäst ytterligare en längsgående bräda, denna gång med hjälp av tvingar. Glöm inte kilar även mellan dessa brädor. Skruva därefter fast nästa omgång tvärgående med snedställda skruvar. Fortsätt på samma sätt tills hela formen är byggd.

Se till att brädorna ligger rakt samt i höjd med snöret. Kontrollera med vattenpass och justera vid behov.

Gjut

Förvattna formen grundligt innan gjutning. Blanda Grovbetong enligt anvisningarna på förpackningen och fyll den första rutan. Tvingar som är i vägen plockas bort efter hand. Packa och vibrera betongen, helst med en stavvibrator. Lägg armeringsnät i mitten av rutan och tryck ner det 20–30 mm. Dra av betongen med en rätskiva och släta till ytan med rivbräda och därefter stålskiva. Upprepa tills hela formen är fylld.

Efter gjutningen ska betongytan täckas med plast under en vecka och eftervattnas flera gånger. Först när betongen har bränt klart är det dags att ta bort formen. Skruva ur alla skruvar och ta bort alla kilar. Knacka loss och lyft bort brädorna.

Sanda

Lägg ut rikligt med fogsand och sopa ner den i fogarna. Lämna kvar ett tunt lager sand på plattorna i en till två veckor då denna succesivt pressas ner i fogarna när ytan används.

Fyll på med fogsand någon gång ibland. Fyllda fogar skyddar kanterna på plattorna och hämmar dessutom ogräs.

Vad inspirerar dig?

Storleken på plattorna kan varieras och det går utmärkt att göra spännande mönster. Genom att bygga gjutformen av tjockare masonit kan du till och med skapa svängda linjer.

Ta gärna en bild och mejla Finja, info@finja.se, för att få ditt verk publicerat på hemsidan.

Tänk på att...

Ska ytan tåla större belastning, som t.ex. en bil, krävs ett djup på ca 350 mm. El och telekablar brukar dock ligga på 400–700 mm djup så var försiktig!

Tips!

Tänk på att alla skruvar måste placeras så att de kan dras ut när plattorna är gjutna.

Tips!

För ett mjukare intryck ersätt singel med Finja Fogsand

Tips!

Sätt maskeringstejp över samtliga skruvhuvuden för att undvika att spåren fylls med betong.