Fogsand ogräshämmande

Torkad, krossad och återvunnen betong för fogning av marksten. Betongens alkalitet försvårar för ogräs att börja gro.
  • Mer produktinformation

    Fogsand ogräshämmande är en variant av Fogsand, särskilt framtagen för att motverka ogräs. Denna ogräshämmande fogsand består av torkad, krossad och återvunnen betong och används till fogning av marksten. Eftersom betongens alkalitet försvårar för ogräs att börja gro kan produkten beskrivas som en fogsand mot ogräs.

    Den ogräshämmande fogsanden ingår i vårt sandsortiment som utgörs av ett antal olika sandprodukter vilka alla har olika användningsområden, som exempelvis halkbekämpning och uppfyllnad av golvytor. Besök gärna vår övergripande sida om sand för en komplett beskrivning av utbudet.

    Vad gäller förpackning, vikt och volym levereras Fogsand ogräshämmade i plastsäckar, vilket självklart underlättar hanteringen. En säck med ogräshämmande fogsand väger 20 kg och sett till volym motsvarar det cirka 12 liter fogsand mot ogräs. Leverans sker som vanligt på pall och en fullastad sådan rymmer 48 säckar ogräshämmande sand.

    För att underlätta val av produkt samt uppskattning av antal säckar har vi tagit fram en rad digitala hjälpmedel. Ett av dessa verktyg återfinns här ovan i form av en mängdberäknare, specifikt utvecklad för beräkning av fogsand. Kalkylatorn räknar ut hur många säckar som behövs utifrån angivna parametrar och uppdaterar sedan antalet automatiskt för snabb överföring till inköpslistan.

Mer produktinformation

Fogsand ogräshämmande är en variant av Fogsand, särskilt framtagen för att motverka ogräs. Denna ogräshämmande fogsand består av torkad, krossad och återvunnen betong och används till fogning av marksten. Eftersom betongens alkalitet försvårar för ogräs att börja gro kan produkten beskrivas som en fogsand mot ogräs.

Den ogräshämmande fogsanden ingår i vårt sandsortiment som utgörs av ett antal olika sandprodukter vilka alla har olika användningsområden, som exempelvis halkbekämpning och uppfyllnad av golvytor. Besök gärna vår övergripande sida om sand för en komplett beskrivning av utbudet.

Vad gäller förpackning, vikt och volym levereras Fogsand ogräshämmade i plastsäckar, vilket självklart underlättar hanteringen. En säck med ogräshämmande fogsand väger 20 kg och sett till volym motsvarar det cirka 12 liter fogsand mot ogräs. Leverans sker som vanligt på pall och en fullastad sådan rymmer 48 säckar ogräshämmande sand.

För att underlätta val av produkt samt uppskattning av antal säckar har vi tagit fram en rad digitala hjälpmedel. Ett av dessa verktyg återfinns här ovan i form av en mängdberäknare, specifikt utvecklad för beräkning av fogsand. Kalkylatorn räknar ut hur många säckar som behövs utifrån angivna parametrar och uppdaterar sedan antalet automatiskt för snabb överföring till inköpslistan.

Artikelinformation