Fogsand ogräshämmande

Torkad, krossad och återvunnen betong för fogning av marksten. Betongens alkalitet försvårar för ogräs att börja gro.