Bygg ett murat och putsat hus i två plan

Förverkliga din dröm och bygg ett vackert hus till dig och din familj. Fördelarna och möjligheterna med att mura och putsa sitt boende är många. Ett stenhus står i generationer, kräver minimalt med underhåll och är både brandsäkert och fuktsäkert. Läs mer om fördelarna med murat och putsat byggande på vår projektsida Bygga hus.

Denna DIY-beskrivning innehåller steg för steg instruktioner för alla arbetsmoment från grund till färdigt hus. Beskrivningen bygger på våra rörliga arbetsanvisningar som du kan se här på sidan.

Denna beskrivning har som syfte att inspirera och visa exempel på hur de olika momenten kan utföras. Finja ansvarar inte för konstruktionslösningar då omgivningen, underlagets beskaffenhet och kvalitet spelar viktig roll.

I denna DIY-beskrivning anger vi två olika sätt för hur du kan putsa. I materiallistan har vi angett alternativ 1. I materiallistan till DIY-beskrivningen har vi även angett vit som färg på huset. Läs mer om våra olika färgsättningsmöjligheter här: Putsfärg & Ytputs

DIY-beskrivning
Ritning

Produkter utan bild i listan längre ner ingår inte i Finjas sortiment.