• Rätt murat och putsat

    Rätt murat och putsat är en grundläggande handbok om murverk och puts. I handboken finner du gällande regler och normer, material och produkter, konstruktion, byggande, kontroll och besiktning, samt vad som gäller vid ombyggnad, renovering och underhåll.

  • 6594004_1-,0,320.jpg