• Betongens yta

    Handboken Betongens yta är avsedd att hjälpa arkitekter att förverkliga sina idéer och åstadkomma vackra betongytor. För att ställa realistiska krav behöver man känna till förutsättningar för varianter i fråga om form, mönster, ytstruktur, kulör och materialkaraktär, hur man med produktionsmetoderna kan påverka egenskaperna och hur man formulerar kraven så att resultatet blir det man tänkt sig.

  • 3651170_1.jpg