• 13 sanningar om betong

    Branschorganisationen Svensk Betong har tagit fram en folder som på ett överskådligt sätt sammanfattar betongens egenskaper och fördelar i 13 korta punkter. Foldern är tänkt att delas ut vid träffar med politiker, beslutsfattare, arkitekter, entreprenörer, byggherrar m.fl. men finns tillgänglig som webbversion på svenskbetong.se. Medlemsföretag kan även beställa den gratis via kansliet.

    Hämta broschyren som pdf

  • Svensk betong -.jpg