Planblandare 250

Planblandare för torrbruk. Med en vridbar
dammkåpa med inspektions-lucka av gummi.