Planblandare 250

Planblandare för torrbruk. Med en vridbar
dammkåpa med inspektions-lucka av gummi.
Vattenanslutning till toppen på dammkåpan,
där vattnet fördelas för bästa dammbindning
och minimal rengöring.