Anläggningscement

Levereras i originalutförande från producenten. Används till gjutningar där det efterfrågas en lågalkalisk sulfatresistent cement. För ytterligare information se cementa.se..

Artikelinformation