260 Avjämning Fiber Snabb

Dammreducerad, fiberförstärkt, självtorkande och pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong, lättbetong, sten och keramik, trä och golvgipsskivor. För fallbyggnad och fribärande konstruktioner. För inomhusbruk samt utomhus enligt anvisningar.