Luftspaltskiva

Skapar en luftspalt mellan undertak/taksvall och isolering vid tilläggsisolering av vindsbjälklag. Minskar risken för kondens och mögelproblem.

Artikelinformation