I-element

I-element med borstad fiberbetong på ytan används vid nyproduktion och tilläggsisolering av grunder.