Dräneringsskiva

För dränering och isolering av källarytterväggar.