Avslutningslist

Grå avslutningslist till dräneringsskiva.