540 Industri

Cementbaserad och pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong. Lämplig som färdig yta i lagerhallar och liknande där det efterfrågas plana golv med hög ytstyrka. Som underlag för härdplastbeläggningar. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.

Artikelinformation