Handspackel

Dammreducerad spackelmassa för underlag av betong, lättbetong, sten och keramik, trä och golvgipsskivor. För uppfyllnad och fallbyggnad. För inomhusbruk samt mindre utjämningar utomhus (ej salt miljö).