310 F Avjämning

Fiberförstärkt och pumpbar avjämning för underlag av betong och andra stumma mineraliska material. Fungerar även på underlag av golvspånskiva. Lämplig till fallbyggnad och fribärande konstruktioner. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.