Tunnfog & Tunnputsbruk A 25 kg

Snabbfakta

Tunnfogsmurning av lättbetongblock och andra murblock med god måttnoggrannhet. Murbruket påförs med tunnfogsskopa eller annat tandat verktyg. Även för tunnputsning inomhus av främst lättbetongväggar.

Namn: Tunnfog & Tunnputsbruk A 25 kg
Art.nr: 5530215
Produktkategori: Mura
Förpackningstyp: 25 kg
Finfo/Nobb.nr: 3413852
Vikt primärförpackning (kg): 25
Längd primärförpackning (mm): 400
Bredd primärförpackning (mm): 300
Höjd primärförpackning (mm): 120

Tunnfog & Tunnputsbruk A är ett torrbruk som blandas endast med vatten för att få ett användningsklart bruk för murning och putsning.

Blandning:
Blandas maskinellt cirka 10 minuter i en långsamtgående blandare eller 5 minuter i en snabbgående blandare. Använd cirka 6 liter rent kranvatten per säck (25 kg). Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas. Bruk som har börjat att härda får inte blandas ut med mer vatten.

Murning:
Vid murning appliceras bruket med tunnfogsskopa eller annat tandat verktyg. Fogtjockleken blir 2–5 mm.

Putsning:
Vid putsning ska underlaget förvattnas. Bruket appliceras med stålbrätte eller likvärdigt verktyg. Skikttjocklek 2–5 mm. Efterbehandla ytan med filtbräda eller liknande samt eftervattna det hårdnande putsskiktet för ökad hållfasthet.

Användningsråd:
Skydda alltid ytan mot regn. Under varma förhållanden ska murverket skyddas mot direkt exponering av sol. Eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas, det vill säga isolering, snöskydd och uppvärmning av blandningsvatten med mera. Vid murning kan köldtillsats tillsättas men detta ersätter inte vinteråtgärder.

Produkten har lagts till i inköpslistan