Snigeldynamit

Används för ljudlös, dammfri och vibrationsfri spräckning av sten, berg och betong. Skador på omgivande objekt och byggnader undviks, vilka lätt kan uppstå vid konventionell sprängning. Spräcktryck > 80 MPa.
  • Mer produktinformation

    Snigeldynamit är en mycket praktisk produkt som har funnits länge i vårt sortiment. Fördelarna är många och den kan användas såväl inom- som utomhus samt under vatten. Produkten, som har ett spräcktryck större än 80 MPa, levereras i burkar bestående av 2, 4 eller 10 kg Snigeldynamit och en pall med Snigeldynamit innehåller 175, 100 eller 55 förpackningar beroende på storlek.

    Med hjälp av Snigeldynamit kan du spräcka sten och berg men även betong. Produkten används när du vill genomföra ljudlös, dammfri samt vibrationsfri spräckning av sten, berg och betong utan att orsaka skador på närliggande objekt och byggnader. Snigeldynamit är med andra ord en mer varsam metod när det kommer till att spräcka sten, med mera, än vanlig traditionell sprängning.

    När du ska spränga sten eller spräcka berg själv med Snigeldynamit bör borrandet ske så parallellt med den fria ytan som möjligt. Då skapas nämligen största möjliga spräckningseffekt eftersom Snigeldynamit expanderar vinkelrätt mot borrhålet. Att spräcka sten eller späcka berg med Snigeldynamit tar normalt runt ett dygn. Efter denna tid brukar spräckningen vara klar.

    För en ökad förståelse för hur effektivt Snigeldynamit faktiskt är samt hur produkten fungerar i praktiken rekommenderas att ta del av de två filmerna som återfinns både här på produktsidan och på vår Youtubekanal. Den ena är en renodlad produktfilm och den andra är en inspirerande instruktionsfilm med Björn Christiernsson.

Mer produktinformation

Snigeldynamit är en mycket praktisk produkt som har funnits länge i vårt sortiment. Fördelarna är många och den kan användas såväl inom- som utomhus samt under vatten. Produkten, som har ett spräcktryck större än 80 MPa, levereras i burkar bestående av 2, 4 eller 10 kg Snigeldynamit och en pall med Snigeldynamit innehåller 175, 100 eller 55 förpackningar beroende på storlek.

Med hjälp av Snigeldynamit kan du spräcka sten och berg men även betong. Produkten används när du vill genomföra ljudlös, dammfri samt vibrationsfri spräckning av sten, berg och betong utan att orsaka skador på närliggande objekt och byggnader. Snigeldynamit är med andra ord en mer varsam metod när det kommer till att spräcka sten, med mera, än vanlig traditionell sprängning.

När du ska spränga sten eller spräcka berg själv med Snigeldynamit bör borrandet ske så parallellt med den fria ytan som möjligt. Då skapas nämligen största möjliga spräckningseffekt eftersom Snigeldynamit expanderar vinkelrätt mot borrhålet. Att spräcka sten eller späcka berg med Snigeldynamit tar normalt runt ett dygn. Efter denna tid brukar spräckningen vara klar.

För en ökad förståelse för hur effektivt Snigeldynamit faktiskt är samt hur produkten fungerar i praktiken rekommenderas att ta del av de två filmerna som återfinns både här på produktsidan och på vår Youtubekanal. Den ena är en renodlad produktfilm och den andra är en inspirerande instruktionsfilm med Björn Christiernsson.

Artikelinformation

Ladda ner

Miljödatabaser

Produkten är registrerad i följande miljödatabaser. Klicka för att se miljöbedömning för respektive miljödatabas: