Putsbruk C Fin

Pumpbart putsbruk för filtning, slamning och lagning ovan mark av tidigare KC-putsade underlag.