KC Putsbruk C Fin

Finputsning, slamning och lagning ovan mark på underlag av puts med samma eller högre kvalitet.