KC Putsbruk B Fin

 
 
KC Putsbruk B Fin 25 kg
KC Putsbruk B Fin 1000 kg
Finputsning, slamning och lagning ovan mark på underlag av puts med samma eller högre kvalitet.

Artikelinformation