KC Putsbruk B

Grovputsning ovan mark på underlag av murverk.