KC Mur- & Putsbruk B

För murning av lättklinkerblock, tegel och betonghålsten, samt grovputsning på underlag av murverk ovan mark.
 • Mer produktinformation

  KC Mur- och Putsbruk B är ett av våra många omtyckta torrbruk. Det är ett KC bruk för murning av lättklinkerblock, tegel och betonghålsten men produkten fungerar även för grovputsning på underlag av murverk ovan mark.

  Det är med andra ord ett smidigt kalkcementbruk för både murning och putsning, ett så kallat kombinationsbruk. Utöver nämnda användningsområden kan det även användas till slamning. Gäller det murning av fasadtegel rekommenderas dock i första hand färgat murbruk.

  Vid murning med ett mur- och putsbruk likt detta ska murstenarna vara torra och fogarna alltid fyllas. Ska KC bruket i stället användas att putsa med ska underlaget förvattnas och det hårdnade putsskiktet eftervattnas. Detta för en ökad hållfasthet.

  Om du ska välja ett mur- och putsbruk B eller C beror helt och hållet på vad det är som ska muras eller putsas och vilken styrka som krävs. Detta mur- och putsbruk tillhör kategori B och finns tillgängligt i tre förpackningsstorlekar.

  Den minsta säcken väger 25 kg och en pall innehåller 40 säckar av detta slag. Vid behov av en större mängd KC bruk finns detta kombinerade mur- och putsbruk även i storsäckar om 1000 kg samt i bulkform för användning i bruksbehållare..

  Numera finns en klimatpositiv variant av denna produkt med tillägget ECO. Mur- & Putsbruk B ECO är en av våra produkter med lagrad kolsänka i form av biokol. Jämfört med detta bruk innebär den gröna modellen en sänkning med minst 75 % av GWP*.

  Avser modul A1-A3 (ISO14025:2010) samt indikator GWP-total (EN 15804+A2). För livscykelanalyser daterade före 2022 används indikator GWP (EN 15804+A1).

Mer produktinformation

KC Mur- och Putsbruk B är ett av våra många omtyckta torrbruk. Det är ett KC bruk för murning av lättklinkerblock, tegel och betonghålsten men produkten fungerar även för grovputsning på underlag av murverk ovan mark.

Det är med andra ord ett smidigt kalkcementbruk för både murning och putsning, ett så kallat kombinationsbruk. Utöver nämnda användningsområden kan det även användas till slamning. Gäller det murning av fasadtegel rekommenderas dock i första hand färgat murbruk.

Vid murning med ett mur- och putsbruk likt detta ska murstenarna vara torra och fogarna alltid fyllas. Ska KC bruket i stället användas att putsa med ska underlaget förvattnas och det hårdnade putsskiktet eftervattnas. Detta för en ökad hållfasthet.

Om du ska välja ett mur- och putsbruk B eller C beror helt och hållet på vad det är som ska muras eller putsas och vilken styrka som krävs. Detta mur- och putsbruk tillhör kategori B och finns tillgängligt i tre förpackningsstorlekar.

Den minsta säcken väger 25 kg och en pall innehåller 40 säckar av detta slag. Vid behov av en större mängd KC bruk finns detta kombinerade mur- och putsbruk även i storsäckar om 1000 kg samt i bulkform för användning i bruksbehållare..

Numera finns en klimatpositiv variant av denna produkt med tillägget ECO. Mur- & Putsbruk B ECO är en av våra produkter med lagrad kolsänka i form av biokol. Jämfört med detta bruk innebär den gröna modellen en sänkning med minst 75 % av GWP*.

Avser modul A1-A3 (ISO14025:2010) samt indikator GWP-total (EN 15804+A2). För livscykelanalyser daterade före 2022 används indikator GWP (EN 15804+A1).

Artikelinformation

Ladda ner

Miljödatabaser

Produkten är registrerad i följande miljödatabaser. Klicka för att se miljöbedömning för respektive miljödatabas: