KC Mur- & Putsbruk B 25 kg

Snabbfakta

För murning av lättklinkerblock, tegel och betonghålsten, samt grovputsning på underlag av murverk ovan mark.

Namn: KC Mur- & Putsbruk B 25 kg
Art.nr: 5530505
Produktkategori: Mura
Förpackningstyp: 25 kg
Finfo/Nobb.nr: 3449190
Vikt primärförpackning (kg): 25
Längd primärförpackning (mm): 400
Bredd primärförpackning (mm): 300
Höjd primärförpackning (mm): 120

Smidigt kombinationsbruk för både murning och putsning. Produkten kan även användas till slamning. Vid murning av fasadtegel rekommenderas i första hand Finja Färgat Murbruk.

Blandning:
Blandas maskinellt cirka 10 minuter i en långsamtgående blandare eller 5 minuter i en snabbgående blandare. Använd cirka 4 liter rent kranvatten per säck (25 kg). Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas. Bruk som har börjat att härda får inte blandas ut med mer vatten. Specialkvalitet krävs vid användning av genomströmningsblandare.

Murning:
Vid murning ska murstenarna vara torra. Kontrollera sugningen på murstenarna och arbeta inte med för blött bruk. Om bruket har börjat hårdna ska det kasseras. Mura alltid med fyllda fogar.

Putsning:
Vid putsning ska underlaget förvattnas. Eftervattna det hårdnade putsskiktet för ökad hållfasthet.

Användningsråd:
Skydda alltid ytan mot regn. Under varma förhållanden ska murverket skyddas mot direkt exponering av sol. Eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas, det vill säga isolering, snöskydd och uppvärmning av blandningsvatten med mera. Vid murning kan köldtillsats tillsättas men detta ersätter inte vinteråtgärder.

Produkten har lagts till i inköpslistan