Iso-Plus Stockbruk C

Putsbruk för andra påslaget på fasadputssystem Iso-Plus och Iso-Vent. Går även att använda till putsning ovan mark på underlag av murverk.