Iso-Plus Grundbruk B

Putsbruk för första påslaget på fasadputssystemen Iso-Plus och Iso-Vent. Går även att använda till putsning ovan mark på underlag av murverk.