Halksand

Material för halkbekämpning av gångar, uppfarter etc.
  • Mer produktinformation

    Halksand är en av många sandsorter i vårt välutvecklade sortiment av sand. Precis som namnet antyder är det en sand mot halka, eller närmare bestämt en sand för halkbekämpning. När det kommer till applicering av sand för halkbekämpning ska halksanden spridas ut manuellt eller med en lämplig doseringsutrustning i anpassad skikttjocklek.

    Denna produkt innehåller material särskilt avsett för halkbekämpning av gångar, uppfarter och så vidare. Halksand levereras i småsäckar som tillverkas av plast och en förpackning med den här typen av sand väger 25 kg. Sandsäckarna packas på pallar och en pall med Halksand innehåller 36 stycken förpackningar.

    När det kommer till förpackningsstorlek kontra volym ser det ut som så att en säck med sand för halkbekämpning, det vill säga en förpackning med Halksand som väger 25 kg, motsvarar cirka 15 liter sand. Varje säck innehåller tvättad, torkad och siktad sand och vad gäller fraktionen ligger denna på 1–3 mm för denna typ av sand för halkbekämpning.

    Viktigt att tänka på är att Halksand, och även sand i stort, har obegränsad med lagringstid. Det är dock viktigt att tänka på skydda förpackningar med sand, inklusive sand för halkbekämpning, från direkt solljus. I vårt breda sandsortiment förekommer utöver Halksand bland annat Fogsand och Sandlådesand.

Mer produktinformation

Halksand är en av många sandsorter i vårt välutvecklade sortiment av sand. Precis som namnet antyder är det en sand mot halka, eller närmare bestämt en sand för halkbekämpning. När det kommer till applicering av sand för halkbekämpning ska halksanden spridas ut manuellt eller med en lämplig doseringsutrustning i anpassad skikttjocklek.

Denna produkt innehåller material särskilt avsett för halkbekämpning av gångar, uppfarter och så vidare. Halksand levereras i småsäckar som tillverkas av plast och en förpackning med den här typen av sand väger 25 kg. Sandsäckarna packas på pallar och en pall med Halksand innehåller 36 stycken förpackningar.

När det kommer till förpackningsstorlek kontra volym ser det ut som så att en säck med sand för halkbekämpning, det vill säga en förpackning med Halksand som väger 25 kg, motsvarar cirka 15 liter sand. Varje säck innehåller tvättad, torkad och siktad sand och vad gäller fraktionen ligger denna på 1–3 mm för denna typ av sand för halkbekämpning.

Viktigt att tänka på är att Halksand, och även sand i stort, har obegränsad med lagringstid. Det är dock viktigt att tänka på skydda förpackningar med sand, inklusive sand för halkbekämpning, från direkt solljus. I vårt breda sandsortiment förekommer utöver Halksand bland annat Fogsand och Sandlådesand.

Artikelinformation