Halksand

Material för halkbekämpning av gångar, uppfarter etc.