Gipsputs

Pumpbar produkt för putsning och lagning inomhus på underlag av murverk och tidigare putsade underlag.