Expanderbetong Fin

För undergjutning i skikt 20–100 mm av stål- och betongpelare, betongelement och maskiner. Pumpbar betongmassa med expansion.