Betongspackel

Spackel med lång bearbetningstid för betongunderlag. Används vid spackling av exempelvis gjutporer och gjutskarvar samt vid lagning av trappor, balkonger etc. Särskilt lämpligt vid tidskrävande lagningar.