Bistål

Används vid armering av murverk av tegel eller lättklinkerblock.
Artikelinformation