Vinner Finjaprodukter värda 50 000 kronor

Publicerad 2015-12-08

I samarbete med tidningen Vi i Villa utlyste Finja en tävling under hösten. Tävlingen bestod av två frågor samt en utslagsfråga, alla kopplade till snickaren Björn Christiernsson och hans husbygge som benämns Björn bygger bo.

Den lyckliga vinnaren är nu korad och heter Lennart Rönnqvist. Lennart, som är bosatt i Forsbacka utanför Gävle, var den som svarade rätt på båda frågorna och kom närmast det rätta svaret i utslagstävlingen.

Han är mycket glad över vinsten, bestående av Finjaprodukter för 50 000 kronor, som blir en bra start när hans son ska börja bygga ett murat och putsat hus till våren.

Grattis säger vi!

Vinnare tävling
Vinnare tävling