Unikon – grund till 27 bostadsrätter

Publicerad 2016-09-06

Det byggs för fullt i Svedala, den skånska orten som kallas för staden på landet. 27 bostadsrätter med en yta på 105 m² börjar ta form och de vilar alla på stabil grund utgörandes av Finja Unikon. Detta faktum kommer att gynna de blivande ägarna då kantelementet effektivt bryter köldbryggan, vilket i sin tur förhindrar värmeförlust längs ytterväggarna och ökar komforten i bostäderna.

Långsiktig trygghet
Unikon är en både praktisk och uppskattad produkt. Detta då elementet är enkelt att montera och passar lika bra till trästomme som till homogen murstomme med fasad av antingen tegel, puts eller trä. Det unika med elementet är att det möjliggör för väggens värmeegenskaper att fullföljas ner i grunden tack vare en inre vertikal cellplastskiva.

Unikon uppfyller med god marginal Boverkets hårda krav på energiförbrukning vilket är positivt ur såväl ett miljömässigt som ekonomiskt perspektiv.

Kärnhem
Bakom uppförandet står Kärnhem, ett projektutvecklingsföretag inriktat på nyproduktion av bostäder, och efter positiv erfarenhet av tidigare arbete med Unikon sågs det nu som det självklara valet av kantelement.

Preliminär inflyttning är beräknad till hösten 2017.

Unikon Svedala