Resan mot grönare betong fortsätter

Publicerad 2021-07-02

Finja Betong håller fast vid sin resa med målet att bidra till en hållbar utveckling, i den egna verksamheten med även för samhället i stort. I nära samarbete med våra kunder och andra aktörer fortsätter vi ta ansvar och kommersi­alisera de hållbara mervärden vi kan erbjuda.

När vi nu presenterar hållbarhetsrapporten för 2020 kan vi konstatera att vi tagit flera steg mot målet. Under året opti­merade vi cementmängden i våra volymmässigt största produkter med bibehållen kvalitet. Vi införde även en ny ECO-linje med klimatpositiva byggprodukter, där fokus är minskat klimatavtryck.

Som en del i det övergripande hållbarhetsarbetet har vi vår digitaliseringsresa. Året började med att vi lanserade en ny Kundportal och e-handel för våra avtalskunder. Vi har också tagit flera steg mot robotisering och automatisering av vår produktion.

– Resan mot en grönare betong är en av våra största satsningar och något som vi arbetar med på daglig basis. Vi har en tydlig färdplan med aktiviteter som i slutändan ska minska vår miljöpåverkan, säger Bengt Widstrand, VD, Finja Betong.

Inom Finja finns ett långsiktigt hållbarhetsarbete vilket omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Finja följer ILO:s kärnkonventioner och FN:s Global Compact.

……………………………

Finja Betong fokuserar på murat och putsat byggande och är en rikstäckande leverantör av byggmaterial. Produktutbudet är omfattande och konceptlösningar erbjuds inom allt från block, torrbruk, golvavjämning, fix och fog, fasadputssystem, cellplast och grundelement. All vår tillverkning är närproducerad då vi har produktionsanläggningar på flera platser i Sverige.

Finja Betong Hållbarhetsrapport 2020