Nya digitala produktbilder

Publicerad 2018-04-11

Som ett led i vårt digitaliseringsarbete övergår vi nu till digitalt skapade produktbilder. De nyproducerade bilderna är moderna och ger ett enhetligt uttryck.

Bilderna håller en hög kvalitet och ger oss möjlighet att visa våra produkter från sin bästa sida, samtidigt som det sker på ett realistiskt och tilltalande sätt då de är konsekventa vad gäller till exempel ljussättning och vinkel. De främjar även en digital användning och kan nyttjas till skiftande ändamål i en rad kanaler och gör oss därmed än mer rustade inför framtidens behov.

Produktbilder