Invigning av Finjas största satsning hittills

Publicerad 2018-08-29

Finja Betongs största satsning någonsin står nu färdig och redo att tas i bruk. Det rör sig om en totalt nybyggd och ytterst modern torrbruksanläggning som ska kunna möta den ökade efterfrågan på produkter av detta slag i den berörda regionen.

Den nyanlagda fabriken, som nu invigts, ligger på Finjas befintliga produktionsområde i Strängnäs och kunderna i regionen kan se fram emot en effektivare logistik vad gäller proffssortimentet som tillhandahålls i storsäck och bruksbehållare.

– Att få inleda mitt nya uppdrag som VD för Finja Betong genom att inviga företagets största satsning genom tiderna känns förstås mäktigt. Den nya fabriken innebär en milstolpe och vi tar nu avstamp mot nya tider och ett ökat engagemang för murat och putsat byggande, säger Patricio Villarroel, VD på Finja Betong.

Anläggningen, som går parallellt med befintligt maskineri och därmed inte stör ordinarie produktion, beräknas vara i full gång i slutet av året och då producera en säck varannan sekund. Det rör sig således om en utökning av torrbrukstillverkningen, vilken kommer att medföra nyanställningar. Den nya fabriken bedöms också som en satsning sett ur ett hållbarhets- och miljöperspektiv då den drivs med fossilfri energi.

– Satsningen innebär väsentligt bättre förutsättningar att möta våra kunders och användares växande behov och det är en glädjens dag då vi nu kan underlätta för en mycket viktig målgrupp för oss, nämligen våra mur- och putsentreprenörer, säger Veronica Jensen på Finja. 

Finja satsar i Mälardalen
Finja satsar i Mälardalen
Finja satsar i Mälardalen