I rätt kläder för alla väder

Publicerad 2017-08-23

Som enda svensk tillverkare erbjuder Finja torrbruk i plastsäckar som tål att vara ute när man helst vill vara inne. Att säckarna är fuktsäkra och därmed tål regn, kan transporteras öppet och förvaras utomhus i ur och skur är givetvis en stor fördel på en byggarbetsplats, där de kan bli liggandes under lång tid.

För att visa på vilken skillnad slitstarka säckar i plast faktiskt gör och att det går att spara både tid och pengar genom att inte behöva täcka säckar på traditionellt sätt har Finja spelat in en film på en byggarbetsplats. 

Förpackningarnas täta material medför att produkternas hållbarhet fördubblas och att säckarna håller sig fräscha längre då dess innehåll är i tryggt förvar. Sammantaget bidrar detta till minskat svinn, vilket i sin tur är positivt ur ett såväl ekonomiskt som miljömässigt perspektiv. Positivt för miljön är också att Finjas plastsäckar är 100 procent återvinningsbara. 

– Det känns helt rätt att vi för första gången i vår 60-åriga historia beslutade oss för att satsa och investera i nya maskiner för plastsäck, trots att våra gamla inte var uttjänade. Förpackningarna underlättar hanteringen avsevärt och med filmen hoppas vi nå ut bredare och att fler får upp ögonen för plastsäckarna och alla dess fördelar, säger Veronica Jensen på Finja.

Plastsäck 1
Plastsäck 2