Harmonierande trädgårdsmur - gör det själv

Publicerad 2016-06-21

Bygg din egen personliga trädgårdsmur som harmonierar med huset. Med hjälp av murkrön och färg kan du skapa en vacker mur som stämmer väl överens med närliggande byggnader och övrig miljö. Det går även utmärkt att addera pelare, grind med mera.

Finja har tagit fram en gör det själv-beskrivning för att bygga en murad och putsad trädgårdsmur. Beskrivningen innehåller allt du behöver veta och införskaffa, från grund till färdig mur.

Vad inspirerar dig?
Du väljer själv om din mur ska vara fristående eller fungera som stöd. Fristående murar avgränsar, skyddar mot insyn och dämpar buller medan stödmurar har som främsta uppgift att skapa avgränsade nivåer av jordmassor. Låt struktur och dekoration sätta en personlig prägel på din mur, oavsett användningsområde.

– Att arbeta med murblock innebär stora möjligheter till flexibel utformning samtidigt som materialet tål både fukt, värme och kyla. En murad och putsad trädgårdsmur är stilfull, har en lång livslängd och kräver minimalt med underhåll, säger Veronica Jensen på Finja.

Trädgårdsmur 3
Trädgårdsmur 2
Trädgårdsmur 1