Gränslösmur på kunglig mark

Publicerad 2015-07-03

Idag går startskottet för Sollidens tävling på temat kunglig trädgård, vilken pågår fram till och med den 2 augusti då publikens pris delas ut. Sollidens pris delas dock ut av kungen redan den 22 juli. Bland de tävlande finns Hovdala Slott representerat och med Finjas Gränslös som bas har slottets egen trädgårdsmästare Georg Grundsten skapat en otroligt vacker muromgärdad trädgård, en skyddad plats för eftertanke och inspiration.

Bidraget utgörs bland annat av en vattenspegling, blomstervägg, planteringsbäddar och en sittyta, samtliga delar utformade med hjälp av Gränslös. Att Georg valde att arbeta med Gränslös beror framförallt på att det är en lättmonterad och flexibel mur med oändliga möjligheter. Det stora antalet komponenter, bland annat radie- och pelarblock, finns i två olika färger och gör det möjligt att ta ut svängarna ordentligt, vilket givetvis kommer väl till pass vid ett tillfälle som detta.

Att det skulle gå snabbt och enkelt att bygga var en förutsättning för att hinna klart på den begränsade tävlingstiden. Eftersom blocken är ihåliga är de lätta att hantera och tack vare att de är försedda med not och spont förblir en låg mur stabil utan traditionell murning. Att Gränslös dessutom ger ett både stiligt och funktionellt resultat är såklart andra bidragande faktorer till att valet föll på just denna mur.

Inspiration från historien
Att delta i en tävling av den här klassen är självklart ett ärofullt uppdrag och under våren har Georg förberett sig på alla möjliga sätt, främst genom att ta del av klassiska litterära verk på temat kunglig trädgård. Böcker som har hjälpt honom att skapa sig en bild av vad det har inneburit historiskt sett är bland annat Trädgårdskonstens historia 3 000 år och Mainau min medelpunkt, den sistnämnda skriven av Lennart Bernadotte.

– Gränslös är möjligheternas mur och den fungerar utmärkt att anpassa efter förutsättningar på plats. Den kan byggas hög, låg, lång eller kort och radieblocken skapar liv och rörelse. Att muren nu finns till beskådning på Solliden visar både på dess flexibilitet och gedigenhet, säger Gull-Britt Jonasson, vd på Finja.

Gränslös Solliden 3
Gränslös Solliden 1
Gränslös Solliden 2
Gränslös Solliden 1
Gränslös Solliden 2
Gränslös Solliden 3