Finjaprodukter i Pluras Paradis

Publicerad 2015-11-10

Nu är Plura Jonsson tillbaka i TV-rutan. Tillsammans med snickaren Björn Christiernsson leder han programmet Pluras Paradis som sänds i sex avsnitt på TV3 med start måndagen den 9 november. 

Utgångspunkten är Pluras torp i Sörmland där han tillsammans med Björn och deras gemensamma gäster hittar på diverse byggprojekt. Att mura är ett av de praktiska moment som deltagarna får prova på och till detta används block, murbruk och cementbruk från Finja.

Vid gjutning av mindre föremål, likt krukor och ljusstakar används Finja Finbetong.

Pluras Paradis