Finja sponsrar kulturcenter

Publicerad 2018-05-08

Finja sponsrar kulturcenter

Ett före detta finstenshuggeri i skånska Gylsboda, i Osby kommun, har renoverats ideellt av föreningen Sliperiet i Gylsboda. Föreningens tanke är att skapa ett kulturcenter i byggnaden och på så vis bevara den tradition av kultur och konsthantverk som länge funnits i bygden.

Finja har valt att stötta projektet med puts till väggarna.

– Vi månar om våra rötter och ser oss som en självklar del av den region där allt började för vår del. Därför är det viktigt för oss att stötta lokala föreningar med anknytning till antingen våra företag eller den region där vi verkar, säger Veronica Jensen på Finja.

Invigning av Sliperiet sker den 12 maj. Eva Martinson, dotter till den kände författaren Harry Martinson, har vernissage i lokalen.

Finja sponsrar kulturcenter