Finja satsar i Skåne

Publicerad 2018-09-07

Finja Betong fortsätter att satsa och denna gång i Hässleholm i Skåne. Satsningen effektiviserar tillverkningen av grunder, så kallade kantelement. I dagsläget tillverkas olika sorters grunder och det som nu sker är utveckling och modernisering av linjen för L-element, vilka används vid nyproduktion av till exempel villor, kontor och industribyggnader. Förändringen kommer både att öka kapaciteten och förbättra ergonomin för de anställda.

Vad gäller hörnvarianter av L-element automatiseras denna tillverkning. Ny hanterings- och förpackningsutrustning optimerar flödet ytterligare och ergonomin förbättras även här. Produktionsstart är planerad att ske inom kort

– Vi investerar på bred front och nu har vi även valt att investera i vår storsäljare inom grunder, säger Patricio Villarroel på Finja Betong.

Finja Betong fortsätter att satsa
Finja Betongs grunder