Finja DIY– Uppdaterad odlingsbädd med lägre klimatavtryck

Publicerad 2024-03-04

Finja DIY– Uppdaterad odlingsbädd med lägre klimatavtryck

Med Finjas Betongs nya gör det själv-beskrivning kan du få tips på hur du kan göra fina projekt i trädgården med lägre klimatavtryck.

Murade och putsade odlingsbäddar har flera fördelar. Det som odlas kommer upp från marken, vilket underlättar skötsel, samtidigt låter lättklinkerblocken jorden ha en jämn temperatur. De fina odlingsbäddarna tar plats i trädgården och ger ett ordnat och behagligt intryck. Ett extra plus är att med breda block får du även en sittbänk i alla väderstreck.

Kolsänka ger lägre klimatavtryck

Genom att välja produkter från Finja Betongs klimatpositiva ECO-linje går det att sänka odlingsbäddens Global Warming Potential* med mer än 50 %. Flera av produkterna i beskrivningen har inbyggd kolsänka, som vara i hela produktens livslängd. På så sätt minskas utsläppen av koldioxid i atmosfären.

* Den potentiella klimatpåverkan, från det att råvaran tas från naturen tills den färdiga produkten är klar att levereras. Modul A1-A3 (ISO14025:2010) samt indikator GWP-total (EN 15804+A2).

Utvecklingsarbetet har gjorts tillsammans med företaget Biokolprodukter. Utvecklingen har möjliggjorts med stöd från innovationsprogrammet BioInnovation - en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Finja DIY– Uppdaterad odlingsbädd med lägre klimatavtryck
Odlingsbädd_biokol_2
Odlingsbädd_biokol_1