Finja blir företagspartner till Bris

Publicerad 2024-05-15

Finja blir företagspartner till Bris

Finja väljer att engagera sig i och stötta Bris, Barnens Rätt i Samhället, i deras arbete med att ge barn och ungdomar en tryggare uppväxt. Barnrättsorganisationen Bris står upp för barnets rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare.

– Vi är glada att Finja ser vikten av att stötta Bris som ett led i att stärka barns rättigheter, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris.

Tillsammans med Bris kommer Finja genom sitt stöd och engagemang under året bidra och ge förutsättningar till en tryggare och säkrare uppväxt för barn och ungdomar. Exempelvis har en regnbågsfärgad säck, som står upp för mångfald, tolerans och respekt, tagits fram till Finja Betongs Finbetong där en del av försäljningsöverskottet går till Bris.

– Alla har rätt till en trygg barndom och vi tror på en värld där alla behandlas rättvist, värdigt och med respekt. Bris gör barns röster hörda och vi är stolta över att stötta deras arbete, säger Finjas koncern-VD Gull-Britt Jonasson.

Finja blir företagspartner till Bris